Hammar Nordic AB | Fasad- & fönstermålning

Uppdrag

  • Tvättning
  • Skrapning
  • Fasadmålning
  • Fönstermålning

Besök Hammar Nordic AB»

Om jobbet

Paintab Måleri anlitades av Hammar Nordic AB våren 2012 för att måla om fasader och fönster på deras kontorshus i centrala Trollhättan. Fastigheten var förut ommålad med akrylatfärg, så därför valde vi att använda oss av Beckers Perfekt Akrylat. Fastigheten var färdigmålad inom utsatt tidsram som var 4 veckor.

Foton


Vattenfall Fastigheter | Renovering av fönsterpartier

Uppdrag

  • Skrapning
  • Målning
  • Renovering

Besök Vattenfall»

Om jobbet

Paintab Måleri anlitades av Vattenfall Fastigheter för att renovera befintliga fönsterpartier på en av deras verkstadsbyggnader. Arbetet utfördes under ett antal månader. Då arbetet delvis var lagt under vintermånaderna så plockades bågarna ut och målades inomhus medan man då satte upp anpassade väderskydd för fönstren så att man även kom åt karmarna.

Foton


Grästorps Kommun | Gula skolbyggnaden, Backenskolan

Uppdrag

  • Skrapning
  • Målning

Besök Grästorps Kommun»

Om jobbet

Paintab Måleri anlitades av Grästorps kommun sommaren 2012 för att måla om fasader och fönster på Backenskolan i Grästorp.
Fasaderna målades om med Beckers Perfekt Täcklasyr och fönstren med Beckers Perfekt Fönsterfärg.

Foton


Fler referenser

Trollhättans Stad
«Besök»

Trollhättans tomt AB
«Besök»

Grafiten Förvaltning
«Besök»

Trollhättans Bygg & Industritjänst AB
«Besök»

Grästorps Kommun
«Besök»

Fortifikationsverket
«Besök»

AB Vänersborgsbostäder
«Besök»

Vänersborgs kommun
«Besök»

Rolfs Bygg AB i Vänersborg
«Besök»